Sällskapet Länkarna

i Borlänge


Vi samarbetar medPersonuppgiftspolicy för
borlangelankarna.seVilken data samlar vi (Sällskapet Länkarna i Borlänge) in om dig som besökare till sidan?


Vi (Sällskapet Länkarna i Borlänge) samlar ej in någon personspecifik data om dig som besökare till sidan (om du inte aktivt själv vill ta kontakt med oss och dela med dig av något som vi kan publicera).Syftet med (eventuell) insamling av din data


Syftet med (eventuell) insamling av din data som person (som du vill få publicerad på borlangelankarna.se), är för att ge information till besökarna på borlangelankarna.se om något som du vill dela med dig av till fler.Så behandlar vi (Sällskapet Länkarna i Borlänge) din (eventuella) data


Om du själv som person vill dela mig dig av uppgifter om dig, som vi kan publicera på borlangelankarna.se, så kommer själva behandlingen av informationen bestå i själva insamlingen (via telefon, e-post etc), samt (eventuella) publiceringen på borlangelankarna.se för att delge våra besökare till hemsidan. Är uppgifter gamla, och kan tas bort, så tas de bort från hemsidan när du/vi känner att det är ett måste.Mottagare av uppgifterna


Mottagarna av de uppgifter vi (Sällskapet Länkarna i Borlänge) kan publicera på borlangelankarna.se är avsett för vår hemsidas besökare, som har ett intresse i vad vårt sällskap gör och gjort.Rättslig grund


Samtycke - avseende den information du som person (eventuellt) lämnat till oss, (Sällskapet Länkarna i Borlänge) avseende publicering på borlangelankarna.seVilka är dina rättigheter?


Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig.


Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten till att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.


Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten att begära att vi ska radera din information.


Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format.


Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter. Kontakta i sådant fall oss på telefon: 073-8160856 eller e-post: borlangelankarna@telia.com


Om du anser att vi (Sällskapet Länkarna i Borlänge) behandlar dina personuppgifter på hemsidan på ett felaktigt sätt så kan du kontakta ansvarig tillsynsmyndighet.


Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten att dra tillbaka ett samtycke.Hur länge vi sparar dina (eventuella) uppgifter


Vi (Sällskapet Länkarna i Borlänge) sparar dina (eventuella) uppgifter på hemsidan till dess att du väljer att få dem borttagna.Länkar till andra hemsidor


Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna hemsida till andra hemsidor kan medföra att du besöker hemsidor som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.Våra skyddsåtgärder


Vi (Sällskapet Länkarna i Borlänge) uppdaterar och tar bort din (eventuella) information från hemsidan (snarast möjligt), efter en förfrågan från dig som person (eller när vi känner att informationen kan rensas ut).Personuppgiftsansvarig(a)Ansvarig för publiceringen av uppgifterna på borlangelankarna.se är

Sällskapet Länkarna i Borlänge
Vasagatan 27 Borlänge
Telefon: 073-8160856
E-post: borlangelankarna@telia.comÄndringar av ovanstående information


Denna policy kan komma att uppdateras så att den blir tydligare och svarar på fler frågor runt hur vi (Sällskapet Länkarna i Borlänge) jobbar med behandlingen av uppgifter, samt tekniska utvecklingen, på borlangelankarna.se
Vårt syfte är att hjälpa andra missbrukare att leva ett nyktert och drogfritt livVi vänder oss till dig med missbruksproblem. Kvinna som man, ung som gammal samt dig som är anhörig till någon med missbruksproblem. För att du ska lyckas krävs bara att du har en uppriktig önskan att leva ett drogfritt liv.


Hos oss möter du andra med samma problem som vet vad det handlar om och som vet att det går att få ett bra liv utan alkohol eller andra droger. Alla har vi gått igenom det helvete som det är att vara beroende av alkohol/droger.Sällskapets arbete grundar sig på alkohol och drogberoende människors erfarenheter och medicinska rön samt andliga värden. Sällskapets ideella och moraliska program, De 7 Punkterna, skall i sin helhet vara Sällskapets rättesnöre.Medlemskap kan vinnas av var och en som är alkohol eller drogberoende och som vill försöka att med hjälp och stöd av länkgemenskapen och gruppterapin helt avhålla sig från rusgivande medel.Sällskapet är helt oberoende av politiska organisationer, religiösa samfund och nykterhetsorganisationer samt myndigheter. Den som så önskar får vara anonym och anonymiteten respekteras av alla medlemmar.Sällskapet i Borlänge (som bildades i oktober 1952) tillhör Mellersta distriktetVi finns på Vasagatan 27 i BorlängeKontakta oss på 


telefon: 073-8160856


E-post:  borlangelankarna@telia.com

Hur vi arbetarLänkarna lär av varandraDet arbetssätt som vi funnit så fruktbringande inom vår rörelse är byggt på medlemmarnas egna erfarenheter. De sju punkterna samt vår gemenskap är grunden för allt länkarbete. Det är viktigt att du som ny medlem tar del av detta liksom att du själv sätter dig in i vårt arbete och deltar i vår gemenskap. Deltar i medlemsvården, våra olika aktiviteter på och utanför lokalen, våra resor.Du skall snart märka att du börjar få tillbaka tron på dig själv. Du blir med tiden en ny människa. Det som varken du själv eller din omgivning trodde vara möjligt, kan bli verklighet inom Sällskapet Länkarna.
Går det att sluta?Vårt svar på din fråga om det går att sluta, är ett obetingat Ja. Vi är villiga att hjälpa och stödja dig och du kan vara förvissad om att vi ska glädjas med dig när du lyckas.


Om du skulle falla för frestelsen under den första svåra tiden, så ge inte upp. Vi klandrar dig inte, för oss behöver du inte skämmas. Du behöver inte avge några löften, det anser vi orimligt. Men du måste kämpa, ärligt och ödmjukt och då den tiden kommer, alltid vara redo att hjälpa andra så som du själv blivit hjälpt.

AktiviteterDå Länkarnas arbete till stor del bygger på en social gemenskap anordnas en hel del aktiviteter av skilda slag för att stärka och hjälpa varandra.Återkommande hela åretVarje helgfri måndag kl 17.00 medlemsvård på lokalen, lokalen öppen 16.00- 18.00


Första helgfria onsdagen i varje månad, dock ej Juli: Månadsmöte klockan 17.00 på lokalen. Övriga onsdagar fikar vi tillsammans och har eventuellt någon form av aktivitet.


På lokalen träffas vi, tar en fika, spelar biljard och umgås med andra Länkkamrater. Där finns bl.a. TV, dator med Internet och dagstidningar.Vi har öppet


måndagar 16.00-18.00
tisdagar stängt
onsdagar 16.00-18.00
torsdagar stängt
fredagar 16.00-18.00
lördagar stängt
söndagar stängtKom ihåg att Du är alltid välkommen till oss!

Testa Dig självVi i Sällskapet Länkarna kan inte ge Dig diagnosen alkoholist. Den diagnosen måste Du ställa själv. Besvara ärligt nedanstående frågor. Har Du lovat eller försökt att sluta dricka men inte lyckats hålla löftet? 


 Har andra kritiserat Dig för Ditt drickande?


 Har Du tänkt att allt blir bättre om Du inte dricker sprit utan övergår till öl? 


 Har Du behövt ta en återställare? 


 Drömmer Du om att kunna dricka lite och stanna vid det? 


 Har Du känt Dig skakig dagen efter en fest? 


 Skapar alkoholen problem i hemmet eller på jobbet? 


 Tycker Du att Du tål mer alkohol nu än förr i tiden? 


 Har Du varit borta från arbetet på grund av alkohol? 


 Händer det att Du inte minns allt som hänt under en fest? 


 Har Du gömt flaskor hemma för att vara säker på att aldrig bli utan? 


 Har Du druckit Dig berusad flera dagar i streck?Har Du svarat ja på två eller flera av dessa frågor, kontakta oss på Sällskapet Länkarna i Borlänge!

Länkarnas sju punkter


Dessa utgör det grundläggande och principiella rättesnöret för Sällskapen Länkarna i Sverige


Klicka på ovanstående bild för att läsa mer
De sju punkterna i sin helhetPunkt 1


Erkänn att DU ej behärskar spriten. Du måste erkänna att Du är alkoholist. Detta innebär inte bara att Du inte kan sköta sprit, att livet blivit outhärdligt för Dig och Din omgivning och att Du inte kan sköta Dig själv, utan det viktigaste är, att när Du en gång är alkoholist så kommer Du i all framtid att vara det. 


Du skall möjligen så småningom kunna kallas nykter alkoholist. Om vi så håller upp i tio år, så kvarstår fortfarande vår sjukliga känslighet för sprit. Vi betraktar alkoholismen som en sjukdom, närmast en allergisk, mot vilken läkarvetenskapen ännu inte lyckats frambringa någon antikropp. Enda möjligheten för oss är alltså att fullständigt och för all framtid sluta upp att använda sprit.
Punkt 2 


Du måste tro på en kraft som är starkare än Din egen Om Du inte - liksom vi övriga i det här sällskapet - redan har förstått, att Du inte av egen kraft kan bli kvitt Ditt spritbegär, så måste Du snarast möjligt bli absolut övertygad om detta faktum. Den kraft som hjälper oss är naturligtvis mycket större än vår egen, och erfarenheten gör, att vi obetingat tror på den. Du måste själv komma till absolut tro på denna kraft, antingen Du nu tror att kraften kommer från någon högre makt, från den varma gemenskapen inom detta sällskap eller från Länkarnas erfarenheter.
Punkt 3 


Ställ inga krav på dina medmänniskor. Du måste ändra Din livsinställning. Detta betyder inte, att Du skall ändra Dina politiska åsikter eller någonting dylikt. Nej, ändringen ligger betydligt djupare än så. Det skulle föra alltför långt att just nu gå in på alla detaljer. Så småningom får Du del av och kommer att förstå denna viktiga punkt i sin helhet. Nu skall vi bara beröra två detaljer. För det första: Alkoholisten är bland de största egoister som finns. Det låter hårt, men om Du tänker efter skall Du säkert finna, att det är sanning, och Du måste ändra på denna Din egoistiska inställning. För det andra: Tänk inte bara på Dig själv utan tänk mycket mer på andra. Ställ inga krav på Dina medmänniskor, men öka kraven på Dig själv.
Punkt 4 


Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet. Företag en grundlig granskning av Dina moralbegrepp. Vi eftertraktar absolut ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet.
Punkt 5 


Erkänn dina fel och brister för någon annan människa, Dryfta Dina missförhållanden och erkänn Dina fel och brister för någon annan människa. Detta har vi funnit vara en av de viktigaste punkterna. Gå inte själv och bär på något, som är det minsta tvivelaktigt. Dina kamrater i Länkarna vill ingenting hellre än att dela Dina bekymmer och genom sina erfarenheter hjälpa Dig att bära dem och hjälpa Dig att lösa Dina problem. Om Du "gömmer" någonting, så går Du och bär på en onödig börda, som drar ner Dig och då kommer fienderna: Harm, hat, oro, fruktan, självhävdelse och spritbegär. Tala med någon kamrat, som Du särskilt mycket sympatiserar med och Du skall finna, att det lättar. Du går friare, starkare och säkrare genom vardagens prövningar och bekymmer. I detta sammanhang skulle vi vilja framhålla: Tro inte att det bara är Dina närmaste som vet att Du är alkoholist. Det vet varenda människa, som Du på något sätt kommit i beröring med. Du kan inte dölja det och det kostar Dig bara en massa energi att försöka göra det. Den energin bör Du spara till något viktigare och bättre.
Punkt 6 


Gör upp med alla personer till vilka du står i något missförhållande. Det kan vara någon som gjort Dig orätt i handling eller ord och det kan vara någon som Du själv förorsakat skada på det ena eller det andra sättet. Gör upp en lista för Dig själv på dessa personer. Begrunda noga varje persons beteende mot Dig och tänk efter om inte Du själv också i någon mån varit orsak till missförhållandet. Om Du skulle ha rent samvete och den andre alltså har fel, så glöm för all del inte att denne, liksom Du, kanske också är en lidande människa, vilket Du aldrig tänkt på. Det kan vara fråga om t.ex. självhävdelse, mindervärdighetskomplex, maktbegär eller dylikt. Behandla då honom eller henne som en sjuk människa och visa överseende och villighet att ursäkta. Tänk efter vilken betydelse dessa oförrätter har för Dig och om Du överhuvudtaget kan göra något åt dem. Om Du inte kan det, så gå inte och bär på något agg. Det kostar bara energi och det kan Du ha bättre användning för. De personer, som Du har gjort orätt, skall Du göra upp med. Om detta dämpar Din egen självhävdelse, så är det bara nyttigt mot spritbegäret. Gäller det pengar som skall betalas igen, så gör det så långt Du förmår. Så mycket pengar som Du får i händerna, när Du slutat dricka sprit, har Du nog inte haft på mycket länge. Gäller det en annan oförrätt Du gjort någon, så tillstå för denne Ditt fel. Det räcker inte bara med att be om ursäkt, Du måste försöka gottgöra vad Du förbrutit.
Punkt 7


Såsom du själv blivit hjälpt skall du hjälpa andra. När Du nu kommit ifrån spriten och det har Du, om Du arbetat efter de här punkterna, så har Du upplevt någonting, som Du inte kan tacka enskilda människor för. Du får tacka genom att hjälpa andra alkoholister, och det är det enda vi begär av Dig. 
Som Du själv blivit hjälpt, skall Du hjälpa andra.
Att vara anhörigAtt missbrukaren ofta har det dåligt - det vet man. Men hur hans/hennes anhöriga har det, frågar man sällan efter. De lämnas allt som oftast utan information och utan stöd i sin situation. Samtidigt känner de kraven på att ställa upp, och engagerar sig som en absolut skyldighet, trots att de kanske själva sviktar.Att vara anhörig, det är att ha en mängd dagliga konkreta problem. Det är att få sin vardag uppbunden av en missbrukares ryckiga liv - att inte våga eller kunna åka på semester, bjuda hem goda vänner eller gå på fester.Det är att ständigt vara beredd på att ställa upp och rycka ut - på arbetstid och på natten. Det är ofta ekonomiska problem, bruna kuvert och telefonsamtal med myndigheter och arbetsgivare.De anhörigas liv kan vara plågsamt även av andra orsaker och det är lätt att förstå varför. Det är plågsamt att se den man älskar stappla omkring förgrovad och förändrad "som om det vore någon annan”. Det är plågsamt att bli lurad av någon man tycker om, att höra honom eller henne svära på att man inte druckit, att ingen sprit finns hemma, absolut ingenting, för att därefter hitta en flaska i stövelskaftet. Det är smärtsamt att skämmas och känna sig osäker, att inte veta när han/hon kommer hem och i vilket skick.Barnen far också illa i alkoholistfamiljer. De får en högre ångestnivå och mer dåligt samvete än andra barn. De känner sig - och är - försummade eftersom missbrukaren står i familjens centrum, inte barnen. Alkoholistbarn blir ofta “duktiga”, de är tvungna att bli det för att överleva och får inte vara barn i normal omfattning.Som anhörig till en länk är du välkommen att besöka våra länklokaler och att vara med i våra aktiviteter.Kontaktperson i Borlänge

Telefon 073-8160856Välkommen!
Foton

StyrelsenKontakta ossSkjut inte problemet framför Dig


Vet Du med dig själv att Du börjar få allt svårare att hantera ditt behov av alkohol och andra droger, då har Du också insett att detta klarar Du inte själv. Vi vet av egen erfarenhet att ju längre tiden går, desto svårare blir det att ta sig ur beroendet. Kontakta oss, vi kan hjälpa Dig ur drogens grepp, hjälpa Dig till ett värdigare liv.


Sök gärna upp oss och känn Dig för!


Du kan kontakta oss första gången per telefon på 073-8160856, via e-post på borlangelankarna@telia.com eller göra ett besök på länklokalen på Vasagatan 27 i Borlänge.
Bankgiro 5347-5463

Swish 123 386 12 26

Org Nr 882601-8577Vi har öppet


måndagar 16.00-18.00
tisdagar stängt
onsdagar 16.00-18.00
torsdagar stängt
fredagar 16.00-18.00
lördagar stängt
söndagar stängt
Kom ihåg att Du är alltid välkommen till oss!

Om Länkarna


Sällskapet Länkarna i Borlänge tillhör Mellersta distriktet

Är du intresserad om mer information hur länkrörelsen uppstod, andra länksällskap med mera, kan du besöka


www.rikslankarna.se