Sällskapet Länkarna i Borlänge

Huvudmeny


Lokal information


Allmän information


Sällskapet Länkarna i Borlänge

Riksträff i Borlänge 1 - 4 maj 2008

Det  Fria Sällskapet Länkarna i Borlänge var värd för vårens Riksträff och  genomförandet var
i huvudsak förlagt till Teknikdalen inom Framtidsdalen i  Borlänge.

De  tre tidigare Riksträffarna som Borlänge-sällskapet har arrangerat, startade med  träffen
år 1959 som förlades till Stiftgården i Rättvik (se bilagt  förhandsmeddelande från 9/1 1959).
Därpå följde Riksträffarna 1967 och 1992 vid Maserhallen respektive Folkets Hus/Stora Björn  
i Borlänge.

Till  årets träff kom det 248 deltagare från 32 sällskap i Sverige och 3 sällskap  från Norge.

Arbetet  med och planeringen av den egna träffen har bedrivits med en organisations-
kommitté  av länkmedlemmar, och första protokollet från kommittén är daterat 20/2 2007  och
därefter har det varit 15 protokollförda möten med gruppen, förutom täta  kontakter i vardagen.

    

Förberedelser  dagarna före start:

Scenen  skall in och monteras.
Diverse  varor körs till köket.
Länkarna  måste ha mycket läsk/vatten
att dricka.
Praktiska  problem uppstår då det bara finns
tegelväggar att fästa i.
Vilopaus  skadar inte.
Vinster packas upp
Hur gör vi nu?
Blir det bra så här?
Paus igen med överläggning.
 
Första gästen har kommit!
Välkommen från norr!
 
Martin fra Ulensaker betalar kontant.  

    

Bilaga: Inbjudan 1959

Fler bilder