Sällskapet Länkarna i Borlänge

Huvudmeny


Lokal information


Allmän information


Sällskapet Länkarna i Borlänge

Länkarnas sju punkter

Dessa utgör det grundläggande och principiella rättesnöret för Sällskapet Länkarnas medlemmar.

Punkt 1
Erkänn att DU ej behärskar spriten

Punkt 2 
Du måste tro på en kraft som är starkare än Din egen

Punkt 3 
Ställ inga krav på Dina medmänniskor

Punkt 4 
Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet

Punkt 5
Erkänn Dina fel och brister för någon annan människa

Punkt 6 
Gör upp med alla personer till vilka Du står i något missförhållande

Punkt 7
Såsom Du själv blivit hjälpt skall Du hjälpa andra