Sällskapet Länkarna i Borlänge

Huvudmeny


Lokal information


Allmän information


Sällskapet Länkarna i Borlänge

Kontakta oss

Skjut inte problemet framför Dig.
Vet Du med dig själv att Du börjar få allt svårare att hantera ditt behov av alkohol och andra droger, då har Du också insett att detta klarar Du inte själv.

Vi vet av egen erfarenhet att ju längre tiden går, desto svårare blir det att ta sig ur beroendet. Kontakta oss, vi kan hjälpa Dig ur drogens grepp, hjälpa Dig till ett värdigare liv.

Sök gärna upp oss och känn Dig för!

Du kan kontakta oss första gången per telefon på 0243-160 85 eller göra ett besök på länklokalen på Vasagatan 27 i Borlänge.

Vi har öppet:
Måndag, Onsdag, kl 16.00 - 19.00
samt Fredag kl 10.00 - 13.00Interiör från lokalen


Kom ihåg att Du är alltid
välkommen till oss!