Sällskapet Länkarna i Borlänge

Sällskapet Länkarna

i Borlänge
Personuppgiftspolicy för
borlangelankarna.se

Vilken data samlar vi (Sällskapet Länkarna i Borlänge) in om dig som besökare till sidan?

Vi (Sällskapet Länkarna i Borlänge) samlar ej in någon personspecifik data om dig som besökare till sidan
(om du inte aktivt själv vill ta kontakt med oss och dela med dig av något som vi kan publicera).


Syftet med (eventuell) insamling av din data

Syftet med (eventuell) insamling av din data som person (som du vill få publicerad på borlangelankarna.se), är för att ge information till besökarna på borlangelankarna.se om något som du vill dela med av dig till fler.


Så behandlar vi (Sällskapet Länkarna i Borlänge) din (eventuella) data

Om du själv som person vill dela mig dig av uppgifter om dig, som vi kan publicera på borlangelankarna.se, så
kommer själva behandlingen av informationen bestå i själva insamlingen (via telefon, e-post etc), samt
(eventuella) publiceringen på borlangelankarna.se för att delge våra besökare till hemsidan.

Är uppgifter gamla, och kan tas bort, så tas de bort från hemsidan när du/vi känner att det är ett måste.


Mottagare av uppgifterna

Mottagarna av de uppgifter vi (Sällskapet Länkarna i Borlänge) kan publicera på borlangelankarna.se
är avsett för vår hemsidas besökare, som har ett intresse i vad vårt sällskap gör och gjort.


Rättslig grund

Samtycke - avseende den information du som person (eventuellt) lämnat till oss,
(Sällskapet Länkarna i Borlänge) avseende publicering på borlangelankarna.se


Vilka är dina rättigheter?

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten till att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten att begära att vi ska radera din information.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten att få en kopia på de personuppgifter
vi har om dig i ett strukturerat format.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter. Kontakta i sådant fall oss på telefon: 0243-160 85

Om du anser att vi (Sällskapet Länkarna i Borlänge) behandlar dina personuppgifter på hemsidan på ett felaktigt sätt så kan du kontakta ansvarig tillsynsmyndighet.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten att dra tillbaka ett samtycke.


Hur länge vi sparar dina (eventuella) uppgifter

Vi (Sällskapet Länkarna i Borlänge) sparar dina (eventuella) uppgifter på
hemsidan till dess att du väljer att få dem borttagna.


Länkar till andra hemsidor

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna hemsida till andra hemsidor kan medföra att du
besöker hemsidor som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.


Våra skyddsåtgärder

Vi (Sällskapet Länkarna i Borlänge) uppdaterar och tar bort din (eventuella) information från hemsidan
(snarast möjligt), efter en förfrågan från dig som person (eller när vi känner att informationen kan rensas ut).


Personuppgiftsansvarig(a)

Ansvarig för publiceringen av uppgifterna på borlangelankarna.se är

Sällskapet Länkarna i Borlänge
Vasagatan 27
Borlänge
Telefon: 0243-160 85


Ändringar av ovanstående information

Denna policy kan komma att uppdateras så att den blir tydligare och svarar på fler frågor runt hur vi
(Sällskapet Länkarna i Borlänge) jobbar med behandlingen av uppgifter, samt tekniska utvecklingen,
på borlangelankarna.seVårt syfte är att hjälpa andra missbrukare
att leva ett nyktert och drogfritt liv

Vi vänder oss till dig med missbruksproblem. Kvinna som man, ung som gammal samt dig som är anhörig till någon med missbruksproblem. För att du ska lyckas krävs bara att du har en uppriktig önskan att leva ett drogfritt liv.

Hos oss möter du andra med samma problem som vet vad det handlar om och som vet att det går att få ett bra liv utan alkohol eller andra droger. Alla har vi gått igenom det helvete som det är att vara beroende av alkohol/droger.Kontakta oss

Skjut inte problemet framför Dig.

Vet Du med dig själv att Du börjar få allt svårare att hantera ditt behov av alkohol och andra droger, då har Du också insett att detta klarar Du inte själv. Vi vet av egen erfarenhet att ju längre tiden går, desto svårare blir det att ta sig ur beroendet. Kontakta oss, vi kan hjälpa Dig ur drogens grepp, hjälpa Dig till ett värdigare liv.

Sök gärna upp oss och känn Dig för!

Du kan kontakta oss första gången per telefon på 0243-160 85 eller
göra ett besök på länklokalen på Vasagatan 27 i Borlänge.

Vi har öppet

Måndag, Onsdag, kl 16.00 - 19.00
samt Fredag kl 10.00 - 13.00

Kom ihåg att Du är alltid välkommen till oss!